Рівні англійської мови

За допомогою якого тесту визначити свій рівень англійської? Пройди безкоштовний тест на рівень англійської мови

Рівні англійської мови необхідно визначити на початку шляху освоєння мови. Як правило, на першому занятті вчитель проводить невеликі тести на рівень англійської для того, щоб з'ясувати глибину ваших знань.

Точне визначення який рівень знань англійської мови дає розуміння не тільки на котрій ступені знаходиться учень, а й допоможе успішно побудувати навчальний курс. Зазвичай, тестування передбачено у навчальному плані висококваліфікованого викладача. Допомагає визначитись, наприклад, тест CEFR.

Чому виникла класифікація рівнів володіння мовою?

Глобалізація сучасного світу сприяє переміщенню великої кількості людей між країнами. Стали актуальними такі явища, як еміграція. Щоб інтегруватися в нове суспільство, мігрантам необхідно довести знання мови країни, яка їх приймає.

Багато студентів хочуть здобути освіту закордоном, тут також потрібні певні знання мови, у тому числі важливо щоб була на достатньому рівні англійська.

Останнім часом активно розвивається міжнародний бізнес і багато компаній готові до підписання довгострокових трудових угод, але під час прийому на роботу необхідно визначити рівень володіння мови. Звідси виникла потреба у класифікації рівнів володіння мовою та у 90-х роках минулого століття Радою Європи було розроблено та прийнято систему оцінки.

Загальноєвропейські компетенції володіння іноземною мовою (CEFR) є загальнозначущим інструментом для класифікації володіння мовами, який має чіткі стандарти як для оцінки, так і для навчання.

Однією з міжнародних мов є англійська. Де б Ви не знаходилися, англійська прийде на допомогу у будь-якій ситуації. Тому приступаючи до освоєння мови, ознайомтеся з тим, які рівні англійської мови існують.

Відповідно до CEFR система рівнів ділиться на 3 основні групи А, В та С. Вони у свою чергу поділяються на 1 та 2 рівень. Отже, рівні англійської мають 6 категорій. Розглянемо детальніше кожну з них.

Група А - це елементарне володіння (Basic User)

Під першою буквою слід розуміти початковий рівень.

 • А1 – рівень виживання Beginner (Starter). Людина знає та розуміє, як спілкуватися за допомогою простих повсякденних фраз та виразів. Наприклад, сказати, як тебе звуть, зробити замовлення в кафе, поставити просте запитання.
 • А2 – передпороговий рівень Elementary. Користувач може вільно розповісти про себе, про те, чим він займається. Може прочитати і переказати нескладні тексти.

Група В - Самостійне володіння(Independent User)

Друга літера «B» передбачає володіння алегоричною мовою на середньому рівні, коли людина вже може вживати складні граматичні формули, включає в мову стійкі вирази, але може скористатися словником.

 • В1 – пороговий рівень Intermediate. В1 рівень англійської означає, що Ви вмієте підтримати діалог на різні теми. Висловити свої емоції та обґрунтувати думку. Вести нескладне листування.
 • В2 - Upper-Intermediate. Цей рівень володіння англійською мовою передбачає спілкування як на побутові, а й професійні теми. Читати та розуміти технічні тексти.

Группа С – це вільне володіння (Proficient User)

Третій рівень C «просунутий» має на увазі вільне використання іноземної лексики, ідіом, чітке розуміння граматики та правильне її вживання у розмові.

 • С1 - рівень професійного володіння Advanced. Якщо ви знаєте мову на такому високому рівні англійської, Ви можете брати активну участь у різних дискусіях з чітким формулюванням своїх думок. Вимова мимовільна і швидка без будь-якої підготовки.
 • С2 - рівень знань англійської мови досконало Proficiency. І останній шостий, який укладає рівні англійської – С2. Досконале знання мови передбачає, що користувач розуміє будь-яку інформацію. Мова зі швидким темпом та точним викладом. Може чітко аргументувати та передати глибокий зміст будь-якого складного питання.
Таблиця: Рівні англійської мови
CEFR Рівні английскої мови назви % Співвідношення до удосконаленого знання мови
А1 Beginner (Starter) 12 %
А2 Elementary English 24 %
В1 Intermediate English 48 %
В2 Upper-Intermediate 72 %
С1 Advanced 89 %
С2 Proficiency 100 %

Незважаючи на те, що CEFR детально описує всі рівні знання англійської мови, ефективне досягнення вищого рівня потребує індивідуального підходу до освітнього процесу і може змінюватися в залежності від особистих здібностей учня та методів викладання.

Ця впорядкована система, де рівні англійської мови дозволяють викладачеві оцінити та зрозуміти, наскільки ґрунтовно та різноманітно людина володіє англійською. Від початкової стадії, коли учень тільки-но починає освоювати мову, до вищого рівня, де володіння англійською наближається до знань носія мови.

Для чого визначаються рівні англійської мови

Насамперед це необхідно для коректної оцінки знань мови та може стати корисним інструментом в освітньому процесі:

 1. Матеріал, який використовуватиметься: Учням, які знають свій поточний рівень англійської мови, простіше підібрати літературу та ресурси, що відповідають їхнім потребам. Це допоможе уникнути використання надто складної або, навпаки, надто простої інформації.
 2. Чітке формулювання досяжної мети: Розуміючи який рівень англійської мови, учень може встановити конкретне завдання у майбутнє. Наприклад, поставити за мету освоїти В1 рівень англійської та дійти до В2 за певний проміжок часу.
 3. Плідна робота з викладачем: Вчитель може підлаштувати свої методики та матеріали, ґрунтуючись на ті рівні англійської мови, які є у його учня. Це зможе зробить навчання раціональнішим.
 4. Самомотивація: Відмінним стимулом для успішного проходження курсу є визначення прогресу, який буде ґрунтуватися на рівні англійської мови. Це надає абітурієнту впевненості та мотивації продовжувати навчання.
 5. Заняття у групі: Якщо Ви вирішуєте навчатися на групових заняттях, то визначити на якому рівні володіння англійською мовою просто необхідно, щоб відвідувати групу з однаковими знаннями та почуватися комфортно.
 6. Самооцінка: Коли усвідомлюєш свої сильні та слабкі сторони, це допоможе зосередитися на місцях, які потребують додаткової практики та уваги.

Як визначаються рівні англійської мови?

Визначити свій рівень мови можна, пройшовши тести на рівень англійської. Існує безліч різних варіантів тестування, але найбільш популярними та використовуються в університетах, коледжах та інших навчальних закладах по всьому світу – це TOEFL (Test of English, Foreign Language) та IELTS (International English Language Testing System).

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
– це іспит, який дозволяє оцінити людину, для якої англійська не є рідною мовою, здатність використовувати та розуміти англійську.

Даний тест включає чотири основні напрями: читання, здатність слухати і говорити, а також лист.

Тестування на рівень англійської проводиться в електронній формі (TOEFL iBT) та паперовій формі (TOEFL PBT). Версія TOEFL PBT проводиться з дуже обмеженою кількістю місць, і в основному всі кандидати проходять іспит у форматі iBT.

Тривалість іспиту TOEFL iBT близько 4 годин і складається з наступних розділів:

 • Читання: 60-80 хвилин, 36-56 питань
 • Слухання: 60-90 хвилин, 34-51 питання
 • Говоріння: 20 хвилин, 6 завдань
 • Сетевому архитектору
 • Лист: 50 хвилин, 2 завдання

Максимальна кількість балів, які отримує абітурієнт за тести на рівень англійської – 120 балів.

Друга не менш популярна система оцінювання IELTS (International English Language Testing System).

IELTS (International English Language Testing System) — є міжнародною системою оцінювання знання англійської мови. Тестування дає оцінку, наскільки людина здатна використовувати англійську мову в академічній, професійній чи соціальній сфері.

IELTS має широке схвалення серед багатьох університетів, імміграційних відомств та різних організацій по всьому світу. Цей іспит лежить в основі, як один із критеріїв прийому студентів до англомовних навчальних закладів, при прийнятті на роботу.

ELTS містить чотири області: читання, слухання, говоріння та писання. Кожен розділ оцінюється за шкалою від 1 до 9 балів, середнім із чотирьох розділів є підсумковий бал.

У IELTS ділиться на два типи – академічний та загальний. Для вступу до університетів та інших навчальних закладів потрібен академічний IELTS. А ось для професійних кваліфікацій, імміграційних цілей потрібний загальний IELTS.

 1. Слушанье включает 4 раздела, 40 вопросов, длится около 30 минут
 2. Читання: 3 тексти, 40 питань, тривалість близько 60 хвилин
 3. Лист: включає 2 завдання, триває близько 60 хвилин
 4. Здатність говорити: інтерв'ю з екзаменатором триває близько 11-14 хвилин

Тест на знання англійської IELTS займе Вашого часу приблизно 2 години 45 хвилин.

Також самостійно можна визначити на якому рівні англійська мова, пройшовши онлайн-тест. Але точність такого способу самотестування буде не дуже високою, у зв'язку з тим, що даний метод перевірить знання граматики і можна пройти тест на знання англійських слів, а вашу мова може оцінити тільки кваліфікований фахівець. Тим не менш, для початкового розуміння своїх знань, можна пройти тести на рівень англійської безкоштовно на інтернет-ресурсах.

Скільки включають рівні англійської мови кількість слів?

Кількість слів у кожному рівні приблизна, але прийнято вважати, що з таким запасом слів людина, яка не володіє мовою, зможе спілкуватися з носієм мови.

 • Для першого рівня А1 достатньо знати близько 500 англійських слів
 • Другий рівень англійської А2 передбачає знання близько 1000-1500 слів
 • В1 рівень англійської включає оволодіння словникового запасу в 2000 слів
 • В2 – до 4000 слів
 • Скільки слів потрібно знати для рівня С1 англійської мови? У цьому досить високому рівні необхідно мати від 5000 до 8000 слів
 • Найвищий рівень С2 вимагає знання від 10000 слів та вище

Не варто забувати про пасивний та активний словниковий запас. Головне не просто знання слів, а здатність застосовувати ці слова у контексті, щоб спілкуватися та розуміти співрозмовника. Також важливо враховувати, що продуктивне володіння англійською включає граматику, вимову, прослуховування і читання.

Активний словниковий запас англійських слів
– це слова і висловлювання, що використовуються у мовленні та письмі. Слова, які легко використовуються під час повсякденного спілкування.
Пасивний словниковий запас
– це слова, які не використовуються регулярно, але легко впізнаються. Сенс, яких Вам зрозумілий.

Як правило, пасивний словниковий запас більший за активний. Щоб збільшити кількість активного словникового запасу та підвищити рівень англійської мови, необхідна практика та часте використання нових слів у мові та при написанні.

Для сучасної людини володіння англійською є не просто додатковими знаннями, а стає частиною комфортного існування, особистісного зростання, успіхом у кар'єрі. Це розуміння приходить для дедалі більшої кількості людей, тому охочих опанувати англійську мову збільшується з кожним роком.